Results Waddinxveen approved by Jo 1
  • Resultaten

Tabellen

Duik dieper in onze kerncijfers via de onderstaande tabellen. Meer gedetailleerde informatie kan teruggevonden worden in ons jaarverslag.

Klik hieronder voor meer info
31/12/2023 12 maanden 31/12/2022 12 maanden
Geconsolideerde resultaten
Netto huurresultaat K€ 106.625 90.889
Vastgoedresultaat K€ 116.139 99.913
Operationeel resultaat voor het resultaat op de vastgoedportefeuille K€ 102.769 91.020
Operationele marge % 88,5 91,1
Financieel resultaat (excl. variaties in de reële waarde van de financiële instrumenten) K€ -17.995 -17.948
EPRA resultaat K€ 90.010 67.738
Gewogen gemiddeld aantal aandelen 18.387.740 16.538.273
EPRA resultaat per aandeel 4,9 4,1
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen K€ 0 19
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen K€ 11.870 92.864
Latente belastingen op portefeuilleresultaat K€ 30.974 -14.570
Resultaat op de portefeuille K€ 42.843 78.312
Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten K€ -14.043 58.408
NETTO RESULTAAT (IFRS) 118.810 204.458
Netto resultaat per aandeel 6,46 12,36
31/12/2023 12 maanden 31/12/2022 12 maanden
Geconsolideerde balans
Balanstotaal K€ 2.433.934 2.327.712
Schulden en passiva opgenomen in de schuldratio K€ 871.543 963.636
EPRA LTV % 33,5 39,7
Schuldratio % 36,2 42,1
Net debt / EBITDA (adjusted) x 6,8 8,4
Hedge ratio % 97,3 96
Gemiddelde kost van de schuld % 2,3 1,9
Gemiddelde looptijd kredietcontracten Y 7,3 6,9
Gemiddelde looptijd indekkingscontracten Y 7 7,6
IFRS NAV per aandeel 75,74 72,32
EPRA NRV per aandeel 81,5 79,33
EPRA NTA per aandeel 74,38 71,72
EPRA NDV per aandeel 72,22 66,75
Beurskoers 86,2 66,6
Premie/discount % 13,8 -7,9
BE FR NL DE 31/12/2023 12 maanden 31/12/2022 12 maanden
Vastgoedportefeuille
Vastgoedportefeuille — Gebouwen
Aantal sites 41 18 34 2 95 92
Bezettingsgraad % 100 100 100 100 100 99,4
Totale oppervlakte — Vastgoedportefeuille 896.423 213.293 813.561 35.965 1.959.242 1.890.029
Investeringswaarde K€ 966.971 258.268 964.325 33.115 2.222.678 2.151.050
Reële waarde van de vastgoedportefeuille K€ 1.062.989 256.093 930.218 30.972 2.280.271 2.171.024
Onroerend vermogen K€ 943.368 241.305 869.544 30.972 2.085.188 2.019.489
Ontwikkelingen K€ 72.780 11.531 29.397 0 113.707 102.338
Zonnepanelen K€ 46.842 3.258 31.276 0 81.376 49.197
Totale oppervlakte — Grondreserve 2.225.972 2.401.318
Vervorven, gewaardeerd in vastgoedportefeuille 1.538.408 1.688.152
waarvan inkomsten genererend % 76 73
Onder controle, niet gewaardeerd in vastgoedportefeuille 687.564 713.166