Strategy oss
  • Strategie en ESG

2/ Op weg naar net-zero

Met duurzame technologieën en energie-efficiënte ontwerpen willen we ons blijven onderscheiden. We hanteren een ‘transgenerationele’ aanpak: onze gebouwen gaan minstens dertig jaar mee en blijven voldoen aan de regelgeving en klantenbehoeften.

Montea operaties

Doelstellingen broeikasgasemissies

Sinds eind 2021 zijn al onze eigen operaties CO₂-neutraal. In 2023 bleven we ons inzetten om de energieconsumptie van onze kantoren te verminderen en om de elektrificatie van ons wagenpark verder uit te breiden.

  • CO₂ net-zero in 2030

Acties

Gebruik van groene stroom (%)

100,00 %
2023
100,00 %
2022
Sanjan malakala 9x Qk R3 Tqm OM unsplash

CO₂-voetafdruk (ton CO₂/FTE)

€  3,50
2023
€  4,30
2022
Kateryna hliznitsova 8 DHL9 A7 R9 Ks unsplash

Percentage wagenpark elektrisch

61,00 %
2023
33,00 %
2022
100% tegen 2027
Pexels pixabay 356036

Montea ontwikkelingen

Doelstellingen broeikasgasemissies

We bepaalden nieuwe richtlijnen en ambitieuze doelstellingen voor de energie-efficiëntie en de embodied carbon van onze nieuwbouwprojecten, zodat we de energiekosten en CO₂-uitstoot van onze klanten kunnen verlagen. Dankzij succesvolle initiatieven op het vlak van ontwerpverbeteringen en de minimalisatie van warmteverliezen, behaalden we in 2023 al onze doelstelling voor 2030 qua energie-efficiëntie.

  • CO₂ -55% tegen 2030
  • CO₂ net-zero in 2050

Acties

Verminderen van energie-intensiteit t.o.v. de CRREM-doelstellingen voor 2022 (1,5 °C-scenario)
Doelstelling voor 2030 (-74%) vervroegd behaald

-74,00 %
2023
-48,00 %
2022
P112 Tongeren 2 A Michielenweg photoshop

Bestaande portefeuille

Doelstellingen broeikasgasemissies

Dankzij verschillende succesvolle maatregelen slaagden we erin om de energieconsumptie, de energie-intensiteit en de CO₂-uitstoot van onze bestaande portefeuille verder te laten dalen. We blijven onze klanten proactief helpen om hun energiekosten te reduceren.

  • CO₂ -55% tegen 2030
  • CO₂ net-zero tegen 2050

Acties

Gebruik van groene stroom (%)

68,00 %
2023
50,00 %
2022
100% tegen 2030
2016 02 16 P046 Almere 2

Gebruik van energiebesparende technologie

83,00 %
2023
23,00 %
2022
100% tegen 2030
2016 02 16 P046 Almere

Gebruik van hernieuwbare energiesystemen

95,00 %
2023
71,00 %
2022
100% tegen 2024
P062 Genk Maingreight1

Uitfasering fossiele brandstoffen

32,00 %
2023
12,00 %
2022
100% tegen 2050
P056 Aalsmeer Borgesius