Strategy oss
  • Strategie en ESG

3/ Slimme logistieke ketens

Logistiek is een essentiële sector voor elke economie. Efficiënte toeleveringsketens bevorderen de handel en economische groei, en zijn steeds meer een succesfactor voor de concurrentiepositie van bedrijven. In die context onderscheidt Montea zich door haar langetermijnvisie. We besteden aandacht aan het welzijn van onze huurders en de impact van ons vastgoed op de omgeving, en zetten dus volop in op duurzame en veelzijdige gebouwen.

  • 47% multimodaliteit
P027 BE Vorst
Goed ontsloten locaties

Dankzij hun strategische en multimodale ligging zijn onze gebouwen vlot bereikbaar via snel- en spoorwegen, waterwegen en (lucht)havens. We investeren in knooppunten in de stadsrand, met het oog op een efficiënte en milieuvriendelijke last mile-delivery.

P045 Gent Evenstuk DSV
Multifunctionele gebouwen

Ons logistiek vastgoed moet geschikt zijn (en blijven) voor verschillende doelen en diverse soorten huurders. Daarom creëren we altijd robuuste gebouwen met duurzame materialen, volgens een flexibel ontwerp dat zich kan aanpassen aan de behoeften van de klant van vandaag en morgen.

“Dankzij haar relatief grote landbank kan Montea, volgens ons, zijn belangrijkste West-Europese concurrenten voorbijsteken. De prognoses voor de winst per aandeel zijn conservatief. Daarbij verwijzen we graag naar Montea’s sterke reputatie: doelstellingen worden consequent gehaald.”
ABN Amro Steven Boumans
– Steven Boumans
Analyst ABN-AMRO Oddo BHF

Project in de kijker

Blue Gate, Antwerpen

Ooit was het Blue Gate-terrein het (sterk vervuilde) hart van de Antwerpse petroleumindustrie. Samen met onze partners vormden we het om tot het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in België. Slimme logistiek voor een meer leefbare stad.

P101 Antwerp Blue Gate Amazon